Ngọc Lâm Trần

Tham gia ngày 23 tháng 10 năm 2017
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
::::;[[Thánh Tông]] [[Ngọc Lâm]]
 
[[File:IanThánh StevensonTông Ngọc Lâm.jpgpng|thumb|IanWho Am StevensonI]]
 
 
;Không có phấn đấu cần thiết thì làm sao có thể lập quốc trong vùng tranh chấp và xung đột chủ quyền của chính mình?
 
[[File:Ian Stevenson.jpg|thumb|Ian Stevenson]]
 
[[File:Temple Right.jpg|thumb|Birthmark On Temple]]
 
Bằng cách phấn đấu để trở thành một nơi mà tâm trí điều hòa khiến bạn tin là cần thiết, bạn nhớ toàn bộ khởi điểm mà bạn đã là tất cả những gì bạn đang có và nếu như vậy vẫn không đủ, không có gì có thể làm cho nó đủ.
 
[[File:Temple16051987.jpg|thumb|Birthmark On Temple]]
 
[[File:Temple Right.jpg|thumb|Birthmark On Temple]]
299

lần sửa đổi