Khác biệt giữa các bản “Mỹ Đức, Đạ Tẻh”

n
thay địa chỉ liên kết ngoài đã đổi, replaced: http://www.gso.gov.vn/dmhc2015/ → http://www.gso.gov.vn/phuong-phap-thong-ke/danh-muc/don-vi-hanh-chinh/ using AWB
n (thay địa chỉ liên kết ngoài đã đổi, replaced: http://www.gso.gov.vn/dmhc2015/ → http://www.gso.gov.vn/phuong-phap-thong-ke/danh-muc/don-vi-hanh-chinh/ using AWB)
| thành lập = 1986<ref name="67-HĐBT"/>
| trụ sở UBND =
| mã hành chính = 25135<ref>[http://www.gso.gov.vn/dmhc2015phuong-phap-thong-ke/danh-muc/don-vi-hanh-chinh/ Tổng cục Thống kê]</ref>
| mã bưu chính =
}}
*Phía bắc giáp huyện [[Bảo Lâm, Lâm Đồng|Bảo Lâm]].
 
Xã Mỹ Đức có diện tích 108,51 &nbsp;km<sup>2</sup>, dân số là 5.728 người, mật độ dân số đạt 53 người/km<sup>2</sup>.<ref name="NQ833"/>
 
==Lịch sử==
Cùng ngày, huyện Đạ Huoai được chia thành 3 huyện: Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên<ref>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-68-HDBT-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Da-Hu-oai-tinh-Lam-Dong-37108.aspx|title=Quyết định 68-HĐBT năm 1986 về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đạ Huoai thuộc tỉnh Lâm Đồng|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref>; các xã Hà Đông và Mỹ Đức chuyển sang trực thuộc huyện Đạ Tẻh mới thành lập.
 
Trước khi sáp nhập, xã Mỹ Đức có diện tích 104,10 &nbsp;km², dân số là 3.992 người, mật độ dân số đạt 38 người/km². Xã Hà Đông có diện tích 4,41 &nbsp;km², dân số là 1.736 người, mật độ dân số đạt 394 người/km².
 
Ngày 17 tháng 12 năm 2019, sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Hà Đông vào xã Mỹ Đức.<ref name="NQ833"/>