Khác biệt giữa các bản “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”

n
Đã lùi lại sửa đổi của 2402:800:6216:B3B7:85CF:97D9:4602:BD9A (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của 2402:9D80:228:99F2:C1EB:B686:8B49:9C37
Thẻ: Soạn thảo trực quan Đã được lùi sửa
n (Đã lùi lại sửa đổi của 2402:800:6216:B3B7:85CF:97D9:4602:BD9A (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của 2402:9D80:228:99F2:C1EB:B686:8B49:9C37)
Thẻ: Lùi tất cả Đã được lùi sửa
 
{{quotation|
Hỡi đồng bào cảtoàn nướcquốc!<br />
Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa!<br />
Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.<br />
Hỡi đồng bào!<br />
Chúng ta phải đứng lên!<br />
Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên chốngđánh thực dân Pháp, cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước.<br />
Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!<br />
Giờ cứu nướcquốc đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gìn đất nước.<br />
Dù phải gian khổ kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta!<br />
Việt Nam độc lập, thống nhất muôn năm <br />
Kháng chiến thắng lợi muôn năm
<br />
223.257

lần sửa đổi