Khác biệt giữa các bản “Sắp xếp vun đống”

Thẻ: Lùi lại thủ công Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*Vun cây gốc '''a'''[2] ta được mảng '''a'''=(2,6,7,3,4,1,5)
*Vun cây gốc '''a'''[1] ta được mảng '''a'''=(7,6,5,3,4,1,2)
*Bây giờ '''a'''=(7,6,5,3,1,4,1,2) đã là đống.
 
===Sắp xếp===
Người dùng vô danh