Khác biệt giữa các bản “Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
|
||
*'''[[Bí thư Thành ủy Hà Nội|Bí thư Thành ủy Thành phố Hà Nội]] (từ 2/2020)'''
||
*Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội.
* '''Trưởng [[Ban Kinh tế Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ban Kinh tế Trung ương]]'''
| |||
* Kỷ luật Cảnh cáo (Ngày 06 tháng 11 năm 2020)
|-
! 16
|
|
* Thường trực Ban Bí thư (đến 3/2018)
* [[Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng Đảng Cộng sản Việt Nam|Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng]] (đến 3/2018)
* Chủ tịch [[Hội đồng Lý luận Trung ương]] (đến 3/2018)
||
||
* Nghỉ chữa bệnh từ 08/2017
|-
! 18