Khác biệt giữa các bản “Sắp xếp vun đống”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* Đổi chỗ '''a'''[1] với '''a'''[5]: '''a'''=(2,4,1,3,'''5,6,7''')
*: và vun lại mảng '''a'''[1..4] ta được mảng '''a'''=(4,3,1,2,'''5,6,7''')
* Đổi chỗ '''a'''[1] với '''a'''[4]: '''a'''=(12,3,21,'''4,5,6,7''')
*: và vun lại mảng '''a'''[1..3] ta được mảng '''a'''=(3,2,1,'''4,5,6,7''')
* Đổi chỗ '''a'''[1] với '''a'''[3]: '''a'''=(2,1,'''3,4,5,6,7''')
Người dùng vô danh