Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tây Ninh”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| đại biểu quốc hội = 6 đại biểu
| phân chia hành chính = 1 thành phố, 2 thị xã, 6 huyện
| mã địa lý = [[ISO 3166-2:VN|VN-37]]
| mã hành chính = 72<ref>[http://www.gso.gov.vn/phuong-phap-thong-ke/danh-muc/don-vi-hanh-chinh/ Tổng cục Thống kê]</ref>
| mã bưu chính = [[Mã bưu chính Việt Nam|84xxxx]]