Khác biệt giữa các bản “Quan Hưng”

Không thay đổi kích thước ,  4 tháng trước
n
n (Đã lùi lại sửa đổi của Anonymous872020 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Vuhoangsonhn)
Thẻ: Lùi tất cả
Quan Hưng quê ở huyện [[Vận Thành|Giải Lương]], quận [[Hà Đông (quận cổ)|Hà Đông]], [[Tư Lệ]] hiệu úy bộ,<ref>Này là [[Vận Thành|Vận Thành, Sơn Tây]].</ref> là con thứ hai của Hán Thọ đình hầu [[Quan Vũ]] và là em trai của [[Quan Bình]].<ref name="TQC 36">[[Trần Thọ]], [[Bùi Tùng Chi]] chú, ''[[Tam quốc chí]]'', ''Thục thư'', quyển 6, ''[[:wikisource:zh:三國志/卷36|Quan Trương Mã Hoàng Triệu truyện]]''.</ref> Khi cha và anh ở lại trấn giữ [[Kinh Châu]], Quan Hưng vào Ích châu với [[Lưu Bị]] từ nhỏ và lớn lên tại [[Ích Châu]].<ref name="ldp394">Lê Đông Phương, sách đã dẫn, tr 394</ref>
 
Năm 220, Quan Vũ cùng Quan Bình bị [[Đông Ngô]] sát hại, Quan Hưng tập tước Hán Thọ đình hầu. Quan Hưng từ nhỏ liền có danh vọng, được thừa tướng [[Gia Cát Lượng]] vô cùng coi trọng, hơn hai mươi tuổi đã làm quan đến [[hầuThị trung]], trở thành trọng thần của triều đình.<ref name="TQC 36" />
 
Thừa tướng Gia Cát Lượng tiến hành [[bắc phạt]], lấy Quan Bình làm Trung giám quân,<ref>Trung giám quân (中監軍) là chức quan chỉ xuất hiện thời Quý Hán, quản lý mọi việc quân sự ở quận Hán Trung. [[Khương Duy]] cũng từng kiêm nhiệm.</ref> quản lý việc quân ở [[Hán Trung]], được mấy năm thì mắc bệnh qua đời.<ref name="TQC 36" />