Khác biệt giữa các bản “Phó Thủ tướng Chính phủ (Việt Nam)”

n
Thẻ: Đã được lùi sửa
|-
| 2
| [[Phạm Văn Đồng]]<ref>Ngày 29/4/2000, nhân vật này được xác nhận là đã qua đời tại [[thủ đô Hà Nội]].</ref>
| [[Phạm Văn Đồng]]
| [[25 tháng 7]] năm [[1947]]
| [[20 tháng 9]] năm [[1955]]
|-
| rowspan=2| 4
| rowspan=2| [[Đại tướng Quân đội nhân dân Việt Nam|Đại tướng]] [[Võ Nguyên Giáp]]<ref>Ngày 4/10/2013, nhân vật này được xác nhận là đã qua đời tại [[Bệnh viện Trung ương Quân đội 108]], [[Hà Nội]].</ref>
| [[20 tháng 9]] năm [[1955]]
| [[4 tháng 7]] năm [[1981]]
|- bgcolor="#EFEFEF"
| 5
| [[Trường Chinh]]<ref>Ngày 30/9/1988, nhân vật này được xác nhận là đã qua đời khi đang đương chức [[Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam|Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]].</ref>
| [[Trường Chinh]]
| [[29 tháng 4]] năm [[1958]]
| [[15 tháng 7]] năm [[1960]]
|-
|rowspan=3| 6
|rowspan=3| [[Phạm Hùng]]<ref>Ngày 10/3/1988, nhân vật này được xác nhận là đã qua đời khi đang đương chức.</ref>
|rowspan=3| [[Phạm Hùng]]
| [[29 tháng 4]] năm [[1958]]
| [[Tháng 10]], [[1967]]
|-
| rowspan=2| 10
| rowspan=2| [[Đỗ Mười]]<ref>Ngày 1/10/2018, nhân vật này được xác nhận là đã qua đời tại [[Bệnh viện Trung ương Quân đội 108]], [[Hà Nội]].</ref>
| rowspan=2| [[Đỗ Mười]]
| [[11 tháng 8]] năm [[1969]]
| [[4 tháng 7]] năm [[1981]]
|-
|rowspan=3| 16
|rowspan=3| [[Võ Chí Công]]<ref>Ngày 8/9/2011, nhân vật này được xác nhận là đã qua đời tại [[Bệnh viện Thống Nhất]], [[TPHCM]], chỉ sau khi [[lễ mừng thượng thọ]] và tiệc [[sinh nhật]] 100 tuổi mới khép lại được 1 tháng.</ref>
|rowspan=3| [[Võ Chí Công]]
| [[2 tháng 7]] năm [[1976]]
| [[4 tháng 7]] năm [[1981]]
|- bgcolor="#EFEFEF"
| 21
| [[Trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam thế kỷ 21|Trung tướng]] [[Đồng Sĩ Nguyên]]<ref>Ngày 4/4/2019, nhân vật này được xác nhận là đã qua đời tại [[Bệnh viện Trung ương Quân đội 108]], [[Hà Nội]].</ref>
| [[23 tháng 4]] năm [[1982]]
| [[10 tháng 9]] năm [[1991]]
|-
| rowspan=2| 30
| rowspan=2| [[Phan Văn Khải]]<ref>Ngày 17/3/2018, nhân vật này được xác nhận là đã qua đời tại nhà riêng ở xã [[Tân Thông Hội]], huyện [[Củ Chi]], [[TPHCM]].</ref>
| rowspan=2| [[Phan Văn Khải]]
| [[8 tháng 8]] năm [[1991]]
| [[8 tháng 10]] năm [[1992]]
|- bgcolor="#EFEFEF"
| 33
| [[Nguyễn Công Tạn]]<ref>Ngày 1/11/2014, nhân vật này được xác nhận là đã qua đời tại [[Bệnh viện Trung ương Quân đội 108]], [[Hà Nội]].</ref>
| [[Nguyễn Công Tạn]]
| [[29 tháng 9]] năm [[1997]]
| [[12 tháng 8]] năm [[2002]]