Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đa tạp Riemann”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
* Lee, John, 1997, ''Introduction to Riemannian Manifolds,'' Springer, ISBN 0-387-98271-X
* Đoàn Quỳnh, 2000, ''Hình học vi phân'', Nhà xuất bản giáo dục
* Khu Quốc Anh và đồng nghiệp (2011), ''Lí thuyết liên thông và Hình học Riemann'', Nhà xuất bản Đai học sư phạm Hà Nội
 
== Liên kết ngoài ==
18.453

lần sửa đổi