Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đa tạp Riemann”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{phân biệt|mặt Riemann}}
{{Chuyên ngành}}
Trong [[hình học vi phân]], một '''đa tạp Riemann''' hoặc '''không gian Riemann''' {{Nowrap|(''M'', ''g'')}} là một [[đa tạp]] [[Đa tạp|thực]] trơn ''M'' được trang bị với một [[Không gian sản phẩm bên trong|tích vô hướng]] ''g''<sub>''p''</sub> xác định dương trên không gian tiếp tuyến ''T''<sub>''p''</sub>''M'' tại mỗi điểm ''p.'' Theo qui ước, ''g'' là một tích vô hướng trơn. Tức là với mọi bản đồ trơn ''(U, x) trên'' ''M'', ''n''<sup>''2''</sup> hàm
 
18.453

lần sửa đổi