Khác biệt giữa các bản “Cầu Sunshine Skyway”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| caption =
| coordinates = {{coord|27.625|-82.65833|display=inline}}
| carries = 4 lanes oflan của đường. {{Jct|state=FL|I|275|US|19}}
| crosses = [[Tampa Bay]]
| locale = South of [[St. Petersburg, Florida|St. Petersburg]] and north of [[Terra Ceia, Florida]]
101

lần sửa đổi