Khác biệt giữa các bản “Trận Bạch Đằng (938)”

Xóa nội dung dung tục nhằm phá hoại trang.
n
Thẻ: Soạn thảo trực quan Đã được lùi sửa
(Xóa nội dung dung tục nhằm phá hoại trang.)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Đã được lùi sửa
 
''Thời Ngô Tiên chúa kiến quốc, Bắc binh nhập khấu, Tiên chúa đã lo, nửa đêm hốt nhiên mộng thấy một ông già đầu bạc, y quan nghiêm nhã, tay cầm quạt lông, chống gậy trúc, tự xưng tính danh rằng: Ta lãnh thần binh vạn đội, sẵn sàng mai phục các chỗ yếu hại, chúa công tức tốc tiến binh chống cự, đã có âm trợ, chớ lo phiền chi cả. ''
 
SAO NGƯỜI TA KHÔNG GỌI LÀ ĐẦU CẶC HAY ĐẦU CHIM MÀ LẠI GỌI ĐẦU BUỒI HẢ MẤY BABE??
 
== Xem thêm ==
Người dùng vô danh