Khác biệt giữa các bản “Trận Bạch Đằng (938)”

→‎Kế hoạch của quân Nam Hán: Dùng từ không văn minh
(Xóa nội dung dung tục nhằm phá hoại trang.)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Đã được lùi sửa
(→‎Kế hoạch của quân Nam Hán: Dùng từ không văn minh)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Đã được lùi sửa
Trong khi vua Nam Hán đang điều quân thì Ngô Quyền đã tiến ra thành [[Đại La]] (Tống Bình). Kiều Công Tiễn bị túng thế không đủ sức chống lại nên thành nhanh chóng bị hạ, Kiều Công Tiễn bị giết chết. Lúc đó quân Nam Hán vẫn chưa tiến vào tới biên giới.
 
===Kế hoạch của quân Nam Hán ( Nam cái đầu buồi)===
Vua Nam Hán cho con trai là Hoằng Tháo làm Tĩnh Hải quân [[Tiết độ sứ]], đổi tước phong là Giao Vương, đem 2 vạn quân sang với danh nghĩa là cứu Công Tiễn. Lưu Nghiễm hỏi kế ở Sùng Văn hầu là Tiêu Ích. Ích nói:
{{Cquote|
Người dùng vô danh