Khác biệt giữa các bản “Luật tự nhiên”

n
Sửa {{tham khảo|2}} → {{tham khảo|30em}}. (via JWB)
n (Sửa {{tham khảo|2}} → {{tham khảo|30em}}. (via JWB))
 
Trong [[triết học]], nhất là ở các nước theo truyền thống luật [[Anh]]-[[Hoa Kỳ|Mỹ]], nguyên tắc luật của tự nhiên được đề cập một cách hàm ý hay công khai chỉ trong các văn kiện như [[Đại Hiến chương|Magna Carta]] và [[Tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ|Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ]], khi các quyền được đề cập một cách ám chỉ hay rõ ràng trong các văn kiện trên là thuộc tính vốn có của con người. Ví dụ, trích dẫn từ [[Tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ|Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ]]: "...tất cả con người sinh ra đều bình đẳng, Tạo hóa đã cho họ những Quyền được sống và mưu cầu hạnh phúc cho bản thân và những người xung quanh " nêu rõ quyền này là thuộc tín luôn có của con người.
==Tham khảo==
{{Tham khảo|230em}}
{{sơ khai triết học}}