Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đoan Cung công”

Đã lùi lại sửa đổi 63859215 của TuanUt (thảo luận)
Không có tóm lược sửa đổi
(Đã lùi lại sửa đổi 63859215 của TuanUt (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
'''Đoan Cung Công''' (''[[chữ Hán]]'':端恭公) là [[thụy hiệu]] của một số vị [[công tước]] trong [[lịch sử]] [[chế độ phong kiến]] ở khu vực [[Á Đông]].
==Danh sách==
#Nguyễn triều Tuy Lý Đoan Cung quận công [[Nguyễn Phúc Miên Trinh]] (sau được nâng cấp làm Tuy Đoan Cung quốc công, sau nữa được tiến phong làm Tuy Lý Đoan Cung Vương)
#Nguyễn triều Tùng Thiện Đoan Cung quận công [[Nguyễn Phúc Miên Thẩm]] (sau được nâng cấp làm Tùng Đoan Cung quốc công, sau nữa được tiến phong làm Tùng Thiện Đoan Cung Vương, có thụy hiệu khác là [[Văn Nhã công]] và [[Văn Nhã vương]])
#Nguyễn triều Hoài Đức Đoan Cung quận công [[Nguyễn Phúc Miên Lâm]] (sau được nâng cấp làm Lạc Đoan Cung quốc công, sau nữa được tiến phong làm Hoài Đức Đoan Cung Vương)
#Nguyễn triều An Xuyên Đoan Cung quận công [[Nguyễn Phúc Miên Bàng]] (sau được thăng cấp làm Xuyên Đoan Cung quốc công, sau nữa được tiến phong làm An Xuyên Đoan Cung Vương)
 
==Xem thêm==
*[[Cung công]]
*[[Cung Hòa công]]
*[[Cung Túc công]]
*[[Cung Mẫn công]]
*[[Lũng Tây Cung Công]]
*[[Văn Cung công]]
*[[Đoan Cung vương]]
 
{{Trang định hướng nhân danh}}
 
Người dùng vô danh