Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Kỷ Đệ Tứ”

không có tóm lược sửa đổi
! colspan="2" | [[Tuổi]] <br>([[Megaannum|Ma]])
|-
| rowspan="7" style="background-color: {{period color|quaternary}};" | [[:Bản mẫu:Kỷ Đệ Tứ |Đệ Tứ]]
| rowspan="3" style="background-color: {{period color|holocene}};" | [[Thế Holocen |Holocen]]
| style="background-color: {{period color|meghalayan}};" | [[Meghalaya]]