Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chủ nghĩa xã hội”

Đã lùi lại sửa đổi 64206586 của Revivoto (thảo luận) Liên quan??? (sử dụng mobileUndo)
(Đã lùi lại sửa đổi 64206599 của Revivoto (thảo luận) Thêm số từ bạn êi (sử dụng mobileUndo))
Thẻ: Lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Đã lùi lại sửa đổi 64206586 của Revivoto (thảo luận) Liên quan??? (sử dụng mobileUndo))
Thẻ: Lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Chủ nghĩa Marx - Lenin là một trong số các trường phái lý luận chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản có ảnh hưởng rất lớn trong thế kỷ XX, sau đó suy yếu. Marx chỉ nêu lên những ý tưởng cơ bản về xã hội chủ nghĩa như sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người hoặc công hữu tư liệu sản xuất sẽ chiếm ưu thế để có thể điều tiết các nguồn lực của xã hội vì sự phát triển của xã hội. Lenin và những môn đồ của ông đã cố gắng hiện thực hóa những ý tưởng của Marx theo cách của họ dẫn đến những thành công và thất bại của [[Liên Xô]] và các nước xã hội chủ nghĩa khác trên thực tế.
==== Đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ====
[[Tập tin:YoungerMarx.JPG|nhỏ|phải|Karl Marx khi còn trẻ]]
Theo quan điểm của Lenin, chủ nghĩa xã hội là giai đoạn thấp của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa. Luận điểm mang tính dự báo của Marx, Engels về xã hội xã hội chủ nghĩa và quan điểm của Lenin từ thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước Nga Soviet cho thấy ''mục tiêu của xã hội xã hội chủ nghĩa là giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người, tạo điều kiện để con người phát triển toàn diện.''
 
101

lần sửa đổi