Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Tòa nhà Robot”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
==== Đồng ý ====
#<s>{{OK}}</S>{{ký thay|Duyh2304}}
:Chưa đủ điều kiện biểu quyết. [[Thành viên:Btd2008|Mặt Trời]] <sup>([[thảo luận thành viên:Btd2008|thảo luận]])</sup> 13:31, ngày 30 tháng 12 năm 2020 (UTC)
 
==== Chưa đồng ý ====