Khác biệt giữa các bản “Danh sách phụ nữ đoạt giải Nobel”

không có tóm lược sửa đổi
|"cho phương pháp tiếp cận thực nghiệm của họ nhằm giảm nghèo trên toàn cầu"<ref>{{chú thích web|url=https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2019/|title=Giải Nobel Kinh tế năm 2019|publisher=[[Quỹ Nobel]]|language=en|accessdate = ngày 9 tháng 5 năm 2020}}</ref>
|-
| align="center" rowspan="4" | 2020
|[[File:UCLA astrophysicist Andrea Mia Ghez.jpg|75px]]
| {{sortname|Andrea M.|Ghez}}<br /><small>(cùng với [[Reinhard Genzel]] và [[Roger Penrose]])</small>
| [[Hoa Kỳ]]
| [[Giải Nobel Vật lý|Vật lý]]
|"cho sự khám phá ra vật thể vô hình siêu nặng ở trung tâm dãy ngân hà của chúng ta "<ref> Nobel Prize 2020 [https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2020/summary/ nobelprize.org] </ref>
|-
| align="center" | 2020
|[[File:Emmanuelle Charpentier.jpg|75px]]
| {{sortname|Emmanuelle |Charpentier}}<br /><small>(cùng với [[Jennifer Doudna]])</small>
|"cho sự phát triển một phương pháp chỉnh sửa bộ gen"<ref> name="Giải Nobel Hóa học năm 2020" [https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2020/summary/ nobelprize.org] </ref>
|-
| align="center" | 2020
|[[File:Professor Jennifer Doudna ForMemRS.jpg|75px]]
| {{sortname|Jennifer |Doudna}}<br /><small>(cùng với [[Emmanuelle Charpentier]])</small>
|"cho sự phát triển một phương pháp chỉnh sửa bộ gen"<ref> name="Giải Nobel Hóa học năm 2020"[https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2020/summary/ nobelprize.org] </ref>
|-
| align="center" | 2020
|[[File:Louise Glück circa 1977.jpg|75px]]
| {{sortname|Louise|Glück}}
160

lần sửa đổi