Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đảng cộng sản”

n
Đã khóa “Đảng cộng sản” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 04:55, ngày 14 tháng 1 năm 2021 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 04:55, ngày 14 tháng 1 năm 2021 (UTC)))
n (Đã lùi lại sửa đổi của 103.19.99.40 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01)
Thẻ: Lùi tất cả
n (Đã khóa “Đảng cộng sản” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 04:55, ngày 14 tháng 1 năm 2021 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 04:55, ngày 14 tháng 1 năm 2021 (UTC))))