Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm”

n
Đã thay đổi mức khóa của “Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm”: bài liên tục bị lạm dung để chèn link quảng cáo hoặc là thông tin quảng cáo trong thời gian rất dài ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn))
(quảng cáo)
Thẻ: Lùi sửa
n (Đã thay đổi mức khóa của “Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm”: bài liên tục bị lạm dung để chèn link quảng cáo hoặc là thông tin quảng cáo trong thời gian rất dài ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn)))