Khác biệt giữa các bản “Mùa bão Tây Bắc Thái Bình Dương 2019”

Không lấy áp suất khác ngoài số liệu của JMA.
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Đã được lùi sửa
(Không lấy áp suất khác ngoài số liệu của JMA.)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Lùi lại thủ công
|Track=2019 Pacific typhoon season summary.png
|Strongest storm name= Halong
|Strongest storm pressure=897905
|Strongest storm winds=115
|Average wind speed=10