Khác biệt giữa các bản “Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Việt Nam)”

không có tóm lược sửa đổi
(Bổ sung 01/2019)
| align="center" | 08/6/2015
| align="center" | <ref name="Dot9"/>
| align="center" |
|-
|Lễ hội chùa Đại Bi
|Lễ hội truyền thống
| [[Nam Định]] (thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực)
| align="center" | 22/01/2020
| align="center" | <ref name="B2020.01">{{chú thích web| title= Thêm 11 di sản được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
|url= https://bvhttdl.gov.vn/them-11-di-san-duoc-dua-vao-danh-muc-di-san-van-hoa-phi-vat-the-quoc-gia-20200131161529406.htm |publisher= Cổng thông tin Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch |date=ngày 1 tháng 10 năm 2020|accessdate=ngày 1 tháng 1 năm 2021}}</ref>
| align="center" |
|-
| align="center" | <ref name="Dot23"/>
| align="center" |
|-
|Lễ hội đền, chùa Linh Quang
|Lễ hội truyền thống
| [[Nam Định]] (xã Phương Định, huyện Trực Ninh)
| align="center" | 22/01/2020
| align="center" | <ref name="B2020.01"/>
| align="center" |
|-
| Lễ hội [[đền Lộng Khê]]
| align="center" | 27/12/2012
| align="center" | <ref name="Dot1"/>
| align="center" |
|-
| [[Lễ hội gầu tào]] của người Mông
|Lễ hội truyền thống
| [[Lai Châu]] (huyện Phong Thổ, huyện Sìn Hồ, huyện Tam Đường)
| align="center" | 22/01/2020
| align="center" | <ref name="B2020.01"/>
| align="center" |
|-
| align="center" | 30/01/2018
| align="center" | <ref name="Dot22"/>
| align="center" |
|-
|Lễ hội Kỳ Yên ở đình thần Thoại Ngọc Hầu, An Giang)
|Lễ hội truyền thống
| [[An Giang]] (Thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn)
| align="center" | 24/04/2013
| align="center" | <ref name="QD2947">{{chú thích web| title= Quyết định số 2947/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 10 năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia |url= https://bvhttdl.mediacdn.vn/document/2020/10/16/q%C4%912947-1602836416235.pdf |publisher= Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch |accessdate=ngày 1 tháng 1 năm 2021}}</ref>
| align="center" |
|-
| align="center" | 29/01/2019
| align="center" | <ref name="QD446"/>
| align="center" |
|-
| Lễ hội Lăng Ông Trà Ôn
|Lễ hội truyền thống
| [[Vĩnh Long]] (xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn)
| align="center" | 22/01/2020
| align="center" | <ref name="B2020.01"/>
| align="center" |
|-
| align="center" | 30/9/2020
| align="center" | <ref name="B2020.09"/>
| align="center" |
|-
| Nghề làm trống của người Dao Đỏ
|Nghề thủ công truyền thống
| [[Lào Cai]] (huyện Sa Pa)
| align="center" | 22/01/2020
| align="center" | <ref name="B2020.01"/>
| align="center" |
|-
| align="center" | 11/9/2017
| align="center" | <ref name="Dot20"/>
| align="center" |
|-
| Nghệ thuật tạo hoa văn trên trang phục truyền thống của người Mông hoa
| Tri thức dân gian
| [[Sơn La]] (huyện Mộc Châu)
| align="center" | 22/01/2020
| align="center" | <ref name="B2020.01"/>
| align="center" |
|-
| align="center" |
|-
| Lễ Cấpcấp sắc của người Dao Quần Chẹt
| Tập quán xã hội và tín ngưỡng
| [[Phú Thọ]] (Xã Xuân Thủy, huyện Yên Lập)
| align="center" | 29/01/2019
| align="center" | <ref name="QD446"/>
| align="center" |
|-
| Lễ cấp sắc (Tủ cải) của người Dao Quần Chẹt
| Tập quán xã hội và tín ngưỡng
| [[Điện Biên]] (xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa)
| align="center" | 22/01/2020
| align="center" | <ref name="B2020.01"/>
| align="center" |
|-
| Lễ cấp sắc của người Dao Tiền
| Tập quán xã hội và tín ngưỡng
| [[Phú Thọ]] (xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn)
| align="center" | 22/01/2020
| align="center" | <ref name="B2020.01"/>
| align="center" |
|-
| align="center" | 25/08/2014
| align="center" | <ref name="Dot7"/>
| align="center" |
|-
| Nghi lễ Gội đầu (Lúng ta) của người Thái Trắng
| Tập quán xã hội và tín ngưỡng
| [[Sơn La]] (huyện Quỳnh Nhai)
| align="center" | 22/01/2020
| align="center" | <ref name="B2020.01"/>
| align="center" |
|-
| align="center" | 08/6/2015
| align="center" | <ref name="Dot9"/>
| align="center" |
|-
| Tết Nguyên tiêu của người Hoa
| Tập quán xã hội và tín ngưỡng
| [[Thành phố Hồ Chí Minh]] (Quận 5)
| align="center" | 22/01/2020
| align="center" | <ref name="B2020.01"/>
| align="center" |
|-