Khác biệt giữa các bản “Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Việt Nam)”

không có tóm lược sửa đổi
| [[Hải Phòng]] (các xã Phục Lễ, Phả Lễ, Lập Lễ, Tam Hưng, Ngũ Lão, huyện [[Thủy Nguyên]])
| align="center" | 04/09/2018
| align="center" | <ref name="Dot23"/>l
| align="center" |
|-
| align="center" | <ref name="Dot22"/>
| align="center" |
|-
| Lễ hội [[đền Quả Sơn]]
| Lễ hội truyền thống
| [[Nghệ An]] (xã Bồi Sơn, huyện [[Đô Lương]])
| align="center" | 04/09/2018
| align="center" | <ref name="Dot23"/>
| align="center" |
|-
| Lễ hội đền Quát