Khác biệt giữa các bản “Phan Xuân Tuy”

Trang mới: “'''Phan Xuân Tuy''' là Thiếu tướng Công an nhân dân Việt Nam. Ông hiện giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhâ…”
(Trang mới: “'''Phan Xuân Tuy''' là Thiếu tướng Công an nhân dân Việt Nam. Ông hiện giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhâ…”)
(Không có sự khác biệt)