Khác biệt giữa các bản “Phan Xuân Tuy”

không có tóm lược sửa đổi
{{Thông tin viên chức
| tên = Phan Xuân Tuy
| hình = khong hinh tu do.svg
| cỡ hình =
| miêu tả =
| ngày sinh =
| nơi sinh =
| nơi ở =
| quê quán =
| ngày mất =
| nơi mất =
| nguyên nhân mất =
| chức vụ = Hiệu trưởng [[Trường Đại học An ninh nhân dân (Thành phố Hồ Chí Minh)|Trường Đại học An ninh nhân dân]]
| bắt đầu = 1 tháng 7 năm 2020
| kết thúc = nay<br>{{số năm theo năm và ngày|2020|7|1}}
| tiền nhiệm =
| kế nhiệm = ''đương nhiệm''
| địa hạt =
| trưởng chức vụ =
| trưởng viên chức =
| phó chức vụ = Phó Hiệu trưởng
| phó viên chức = *Đại tá, PGS, TS. Võ Hồng Công
*Đại tá, PGS, TS. Nguyễn Trần Hiếu
*Trung tá, TS. Lê Hoàng Ngân
| chức vụ 2 = Phó Giám đốc [[Học viện Chính trị Công an nhân dân]]
| bắt đầu 2 = 28 tháng 6 năm 2017
| kết thúc 2 = 1 tháng 7 năm 2020
| tiền nhiệm 2 =
| kế nhiệm 2 =
| địa hạt 2 =
| trưởng chức vụ 2 = Giám đốc
| trưởng viên chức 2 = [[Trần Vi Dân]]
| phó chức vụ 2 =
| phó viên chức 2 =
| chức vụ 3 = Phó Giám đốc Công an tỉnh [[Hòa Bình]]
| bắt đầu 3 = 2013
| kết thúc 3 = 28 tháng 6 năm 2017
| tiền nhiệm 3 =
| kế nhiệm 3 = Thiếu tá Nguyễn Hữu Đức
| địa hạt 3 =
| trưởng chức vụ 3 =
| trưởng viên chức 3 =
| phó chức vụ 3 =
| phó viên chức 3 =
| chức vụ 4 = Trưởng Khoa Luật, [[Học viện An ninh nhân dân]]
| bắt đầu 4 =
| kết thúc 4 = 2013
| tiền nhiệm 4 =
| kế nhiệm 4 =
| địa hạt 4 =
| trưởng chức vụ 4 =
| trưởng viên chức 4 =
| phó chức vụ 4 =
| phó viên chức 4 =
| chức vụ 5 =
| bắt đầu 5 =
| kết thúc 5 =
| tiền nhiệm 5 =
| kế nhiệm 5 =
| địa hạt 5 =
| trưởng chức vụ 5 =
| trưởng viên chức 5 =
| phó chức vụ 5 =
| phó viên chức 5 =
| chức vụ 6 =
| bắt đầu 6 =
| kết thúc 6 =
| tiền nhiệm 6 =
| kế nhiệm 6 =
| địa hạt 6 =
| trưởng chức vụ 6 =
| trưởng viên chức 6 =
| phó chức vụ 6 =
| phó viên chức 6 =
| chức vụ 7 =
| bắt đầu 7 =
| kết thúc 7 =
| tiền nhiệm 7 =
| kế nhiệm 7 =
| địa hạt 7 =
| trưởng chức vụ 7 =
| trưởng viên chức 7 =
| phó chức vụ 7 =
| phó viên chức 7 =
| chức vụ 8 =
| bắt đầu 8 =
| kết thúc 8 =
| tiền nhiệm 8 =
| kế nhiệm 8 =
| địa hạt 8 =
| trưởng chức vụ 8 =
| trưởng viên chức 8 =
| phó chức vụ 8 =
| phó viên chức 8 =
| chức vụ 9 =
| bắt đầu 9 =
| kết thúc 9 =
| tiền nhiệm 9 =
| kế nhiệm 9 =
| địa hạt 9 =
| trưởng chức vụ 9 =
| trưởng viên chức 9 =
| phó chức vụ 9 =
| phó viên chức 9 =
| chức vụ 10 =
| bắt đầu 10 =
| kết thúc 10 =
| tiền nhiệm 10 =
| kế nhiệm 10 =
| địa hạt 10 =
| trưởng chức vụ 10 =
| trưởng viên chức 10 =
| phó chức vụ 10 =
| phó viên chức 10 =
| chức vụ 11 =
| bắt đầu 11 =
| kết thúc 11 =
| tiền nhiệm 11 =
| kế nhiệm 11 =
| địa hạt 11 =
| trưởng chức vụ 11 =
| trưởng viên chức 11 =
| phó chức vụ 11 =
| phó viên chức 11 =
| chức vụ 12 =
| bắt đầu 12 =
| kết thúc 12 =
| tiền nhiệm 12 =
| kế nhiệm 12 =
| địa hạt 12 =
| trưởng chức vụ 12 =
| trưởng viên chức 12 =
| phó chức vụ 12 =
| phó viên chức 12 =
| đa số =
| đảng = [[Đảng Cộng sản Việt Nam]]
| đảng khác =
| danh hiệu =
| nghề nghiệp =
| học vấn = Phó giáo sư, Tiến sĩ
| học trường =
| dân tộc =
| tôn giáo =
| họ hàng =
| cha =
| mẹ =
| vợ =
| chồng =
| kết hợp dân sự =
| con =
| website =
| chữ ký =
| phục vụ = [[Tập tin:CongAnHieu.jpg|25px]] [[Công an nhân dân Việt Nam]]
| thuộc =
| năm tại ngũ =
| cấp bậc = [[File:Cấp hiệu Thiếu tướng Công an.png|15px]] [[Thiếu tướng Công an nhân dân Việt Nam|Thiếu tướng]]
| đơn vị =
| chỉ huy =
| tham chiến =
| chú thích =
}}
'''Phan Xuân Tuy''' là [[Thiếu tướng Công an nhân dân Việt Nam]]. Ông hiện giữ chức vụ Hiệu trưởng [[Trường Đại học An ninh nhân dân (Thành phố Hồ Chí Minh)|
Trường Đại học An ninh nhân dân]], nguyên là Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân.