Khác biệt giữa các bản “Thủ Đức”

Không thay đổi kích thước ,  2 tháng trước
n
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
n
Thành phố Thủ Đức là nơi tập trung nhiều trường đại học và trung học chuyên nghiệp như:
* Hệ thống [[Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh]] bao gồm 6 trường thành viên:
**#[[Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh|Đại học Bách khoa]]
**#[[Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh|Đại học Khoa học Tự nhiên]]
**#[[Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh|Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn]]
**#[[Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh|Đại học Công nghệ Thông tin]]
**#[[Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh|Đại học Quốc tế]]
**#[[Trường Đại học Kinh tế - Luật|Đại học Kinh tế - Luật]]
**#[[Khoa Y, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh]] (Trong tương lai: Đại học Khoa học Sức khỏe TP.HCM)
* Các trường Đại học [[Công an Nhân dân Việt Nam|Công an Nhân dân]] khu vực phía Nam:
**# [[Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân (Việt Nam)|Đại học Cảnh sát Nhân dân]]
** #Đại học An ninh Nhân dân
 
* [[Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh|Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh]]
 
* [[Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh|Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh]]
* [[Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh|Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh]]