Khác biệt giữa các bản “Tiếng Mân Tuyền Chương”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa chữ Hán
|name = Tiếng Mân Tuyền Chương
|altname = tiếng Hà Lão
|nativename = {{lang|zh-sg|福建}}/{{lang|zh-tw|閩南語}}(泉漳片/閩台片)<br/>''Hō-ló-oē''/''Hô-ló-uē''
|states=[[Trung Quốc]], [[Đài Loan]], [[Hồng Kông]], [[Madagascar]], [[Philippines]], [[Campuchia]], [[Malaysia]], [[Indonesia]], [[Singapore]], [[Brunei]], [[Thái Lan]], [[Hoa Kỳ]], và các nơi định cư của [[người Hà Lão]]
|region=miền Nam tỉnh [[Phúc Kiến]] và một số vùng duyên hải đông nam Trung Quốc đại lục, [[Đài Loan]], [[Đông Nam Á]]