Khác biệt giữa các bản “Chữ Nôm Tày”

Trang mới: “'''Chữ Nôm Tày''' là chữ viết của người Tày - dân tộc sinh sống chủ yếu ở miền bắc Việt Nam. Chữ Nôm Tày được x…”
(Trang mới: “'''Chữ Nôm Tày''' là chữ viết của người Tày - dân tộc sinh sống chủ yếu ở miền bắc Việt Nam. Chữ Nôm Tày được x…”)
(Không có sự khác biệt)