Duy nhất chỉ có em

Gia nhập ngày 20 tháng 11 năm 2020
không có tóm lược sửa đổi
(Đã lùi lại sửa đổi 64216576 của Ricardo Milos Handsome (thảo luận) :))) (sử dụng mobileUndo))
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Lùi sửa
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
When the Earth turns 7 times, all power will return to me and free me from the dark prison. At that time, the entire Wiki world will be disturbed
<center>'''Ai đọc <!---Trừ cái thằng viết cái này---> làm chó :))''' </center>
101

lần sửa đổi