Duy nhất chỉ có em

Gia nhập ngày 20 tháng 11 năm 2020
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{cquote|'''''When the Earth turns 7 times, all power will return to me and free me from the dark prison. At that time, the entire Wiki world will be disturbed'''''
::::::::::::''Rối Chúa III''}}
101

lần sửa đổi