Khác biệt giữa các bản “Lương Tuyên đế”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
Thẻ: Sửa chữ Hán
'''Lương Tuyên Đế''' trong [[Tiếng Việt]] có thể là:
==Danh sách==
*[[Hậu Lương Tuyên Đế]] (truy tôn)
*[[Tây Lương Tuyên Đế]] (西 梁宣帝) Tiêu Sát
==Xem thêm==
*[[Tuyên Đế]]
Người dùng vô danh