Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Zoey Deutch”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| "[[Perfect (Ed Sheeran song)|Perfect]]"
| [[Ed Sheeran]]
|-
| 2021
| "[[Anyone (Justin Bieber song)|Anyone]]"
| [[Justin Bieber]]
|}