Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Zoey Deutch”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|-
| 2017
| "[[Perfect (bài hát của Ed Sheeran song)|Perfect]]"
| [[Ed Sheeran]]
|-
| 2021
| "[[Anyone (bài hát của Justin Bieber song)|Anyone]]"
| [[Justin Bieber]]
|}