Khác biệt giữa các bản “Đông Ngàn”

Thẻ: Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
*Phía đông giáp phường [[Tân Hồng, Từ Sơn|Tân Hồng]]
*Phía tây giáp phường [[Trang Hạ (phường)|Trang Hạ]]
*Phía nam giáp phường [[Đình Bảng (phường)|Đình Bảng]]
*Phía bắc giáp phường [[Đồng Nguyên]].