Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Thanhdien8421”

(Dùng bản mẫu này cho tiện bạn nhé)
{{hộp lưu trữ|[[/2017 - 2018 - 2019|2017 - 2018 - 2019]]<br>[[/2020|2020]]}}
------
 
== Thay đổi hành chính, 1/2021 ==
 
Mới đầu tôi cứ tưởng ở Đắk Nông điều chỉnh địa giới các xã là do có xã nào đó bị giải thể, nằm trong hồ thủy điện đồ (chắc gặp nhiều bài như vậy quá rồi nên hơi ám ảnh :)) ) nhưng xem lại thì thấy không có, chỉ là cắt thôn từ xã này sang xã khác thôi. Tóm lại tháng này việc nhẹ, không có gì nhiều [[Đặc biệt:Đóng góp/2600:1700:1150:4980:4D9D:B867:EF06:E215|2600:1700:1150:4980:4D9D:B867:EF06:E215]] ([[Thảo luận Thành viên:2600:1700:1150:4980:4D9D:B867:EF06:E215|thảo luận]]) 09:04, ngày 4 tháng 1 năm 2021 (UTC)