Khác biệt giữa các bản “Lương Mạt Đế”

(Xóa đổi hướng đến trang Chu Hữu Trinh)
Thẻ: Xóa đổi hướng
'''Lương Mạt Đế''' trong [[Tiếng Việt]] có thể là:
==Danh sách==
*[[Hậu Lương (Ngũ Hồ thập lục quốc)|Hậu Lương]] Mạt Đế (梁凉末帝) [[Lã Long]] thời kỳ [[Ngũ Hồ thập lục quốc]]
*[[Hậu Lương (Ngũ đại)|Hậu Lương]] Mạt Đế (後梁末帝) [[Chu Hữu Trinh]] thời kỳ [[Ngũ Đại Thập Quốc]]
 
==Xem thêm==
*[[Mạt Đế]]
Người dùng vô danh