Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hai Bà Trưng”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Bộ sử cổ nhất của Việt Nam đề cập đến Hai Bà Trưng là ''[[Đại Việt sử lược]]''. Theo sách này, thời Việt Nam còn là [[Giao Chỉ]], Trưng Trắc là con gái Lạc tướng ở huyện [[Mê Linh]], lấy chồng là [[Thi Sách]] ở huyện [[Chu Diên]].
 
Theo ''[[Đại Việt sử ký toàn thư]]'', Hai Bà Trưng vốn ''họ Lạc'', là dòng dõi Lạc tướng ở Mê Linh. Chồng bà Thi Sách cũng là con Lạc tướng, con hai nhà tướng kết hôn với nhau. Khi lên ngôi, Hai Bà mới đổi sang ''họ Trưng''.<ref name="informatik.uni-leipzig.de">[http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/sach/dvsktt/dvsktt03.html Đại Việt sử ký toàn thư, Ngoại kỷ quyển 3]</ref>.
 
=== Nguồn khác ===