Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Duệ Minh đế”

n (Vuhoangsonhn đã đổi Duệ Minh Đế thành Duệ Minh đế)
Thẻ: Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
==Xem thêm==
* [[Minh Đế]]
*[[Duệ Đế]]
*[[Chiêu Minh Đế]]
*[[Ngụy Minh Đế]]
*[[Lương Minh Đế]]
* [[Minh Vương (thụy hiệu)|Minh vương]]
* [[Minh công]]
Người dùng vô danh