Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Doanh nghiệp nhỏ và vừa”

n
Nghị định 39/2018/NĐ-CP
n (Nghị định 39/2018/NĐ-CP)
'''Doanh nghiệp siêu nhỏ,nhỏ và vừa''' hay còn gọi thông dụng là '''doanh nghiệp vừa và nhỏ''' là những [[doanh nghiệp]] có quy mô nhỏ bé về mặt [[tư bản|vốn]], [[lao động]] hay [[doanh thu]]. Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể chia thành ba loại cũng căn cứ vào quy mô đó là doanh nghiệp siêu nhỏ (micro), doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa. Theo tiêu chí của [[Nhóm Ngân hàng Thế giới]], doanh nghiệp siêu nhỏ là doanh nghiệp có số lượng lao động dưới 10 người, doanh nghiệp nhỏ có số lượng lao động từ 10 đến dưới 200 người và nguồn vốn 20 tỷ trở xuống, còn doanh nghiệp vừa có từ 200 đến 300 lao động nguồn vốn 20 đến 100 tỷ. Ở mỗi nước, người ta có tiêu chí riêng để xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa ở nước mình. Ở [[Việt Nam]], theo Điều 6, Nghị định số 39/2018/NĐ-CP<ref>[https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-39-2018-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-597e1.html Nghị định 39/2018/NĐ-CP]</ref> ngày 11/03/2018 của Chính phủ, quy định:
 
1. Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.
84

lần sửa đổi