Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Thanhdien8421”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
Và sau khi làm xong thì ta "nghỉ tết" đến tận tháng 5 tháng 6 gì đó mới có việc làm tiếp, sau khi bầu cử đã xong xuôi. Các đề án như mở rộng thành phố Huế và vân vân có lẽ sẽ dời đến lúc đó, hoặc nếu cần gấp lắm thì buộc phải thông qua trong tháng 2.[[Thành viên:Thanhdien8421|Thanhdien8421]] ([[Thảo luận Thành viên:Thanhdien8421|thảo luận]]) 15:19, ngày 4 tháng 1 năm 2021 (UTC)
 
Bản mẫu thông tin đvhc đã mới được cập nhật để chúng ta có thể thêm 2 thành phố rồi kìa bạn [[Đặc biệt:Đóng góp/2600:1700:1150:4980:1493:3751:3D21:52F7|2600:1700:1150:4980:1493:3751:3D21:52F7]] ([[Thảo luận Thành viên:2600:1700:1150:4980:1493:3751:3D21:52F7|thảo luận]]) 08:03, ngày 5 tháng 1 năm 2021 (UTC)