Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Thanhdien8421”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
Bản mẫu thông tin đvhc đã mới được cập nhật để chúng ta có thể thêm 2 thành phố rồi kìa bạn [[Đặc biệt:Đóng góp/2600:1700:1150:4980:1493:3751:3D21:52F7|2600:1700:1150:4980:1493:3751:3D21:52F7]] ([[Thảo luận Thành viên:2600:1700:1150:4980:1493:3751:3D21:52F7|thảo luận]]) 08:03, ngày 5 tháng 1 năm 2021 (UTC)
 
Dù về mặt nghĩa nó hơi khó hiểu chút nhưng vì đây là trường hợp cá biệt nên tôi nghĩ có thể chấp nhận được, dù sao hiện cũng chỉ có 34 bài sử dụng. =D [[Thành viên:Thanhdien8421|Thanhdien8421]] ([[Thảo luận Thành viên:Thanhdien8421|thảo luận]]) 15:10, ngày 5 tháng 1 năm 2021 (UTC)