Khác biệt giữa các bản “Khoa học xã hội”

Thẻ: Soạn thảo trực quan Lùi lại thủ công
 
 
=== Nhân học ===
=== Địa lí ==
[[Nhân học]] (''anthropology'') là môn học chuyên sâu tìm hiểu những đặc tính của con người. Nhân học khác với những môn học khác bởi nó xoay quanh:
 
Người dùng vô danh