Khác biệt giữa các bản “Sóc Trăng”

Không thay đổi kích thước ,  6 tháng trước
|[[Vĩnh Châu|Thị xã Vĩnh Châu]]
|
|[[Phường 1, Vĩnh Châu|Phường 1,]] [[Phường 2, Vĩnh Châu|phườngPhường 2]], [[Khánh Hòa (phường)|Khánh Hoà]], [[Vĩnh Phước, Vĩnh Châu|Vĩnh Phước]]
|[[Hòa Đông, Vĩnh Châu|Hoà Đông]], [[Lai Hòa|Lai Hoà]], [[Lạc Hòa|Lạc Hoà]], [[Vĩnh Hải, Vĩnh Châu|Vĩnh Hải]], [[Vĩnh Hiệp, Vĩnh Châu|Vĩnh Hiệp]], [[Vĩnh Tân, Vĩnh Châu|Vĩnh Tân]]
|-
|[[Ngã Năm|Thị xã Ngã Năm]]
|
|[[Phường 1, Ngã Năm|Phường 1]], [[Phường 2, Ngã Năm|phườngPhường 2]], [[Phường 3, Ngã Năm|phườngPhường 3]]
|[[Tân Long, Ngã Năm|Tân Long]], [[Long Bình, Ngã Năm|Long Bình]], [[Mỹ Bình, Ngã Năm|Mỹ Bình]], [[Mỹ Quới]], [[Vĩnh Quới|Vĩnh Qưới]]
|-
Người dùng vô danh