Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Khánh Di”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Khánh Di''' ([[chữ Hán]]: 慶怡; [[1763]] - [[1813]]), [[Ái Tân Giác La]], là một Tông thất của [[nhà Thanh]] trong [[lịch sử Trung Quốc]].<ref>爱新觉罗家族全书:{{Harvp|Lý 人物荟萃. 吉林人民出版社,Trị Đình|1997. Trang |p=73.}}</ref>
{{cần biên tập}}
'''Khánh Di''' ([[chữ Hán]]: 慶怡; [[1763]] - [[1813]]), [[Ái Tân Giác La]], là một Tông thất của [[nhà Thanh]] trong [[lịch sử Trung Quốc]].<ref>爱新觉罗家族全书: 人物荟萃. 吉林人民出版社, 1997. Trang 73.</ref>
 
== Cuộc đời ==
== Cuộc đời<ref>{{Chú thích web|url=http://www.axjlzp.com/clan97444.html|tựa đề=Ái Tân Giác La Tông phổ|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref> ==
Khánh Di đượcban sinhđầu racó tên là Khánh Ngọc (庆玉)<ref name="Đại khố Đương án số 140712">{{Harvnb|Phòng hồ sơ Minh - Thanh|loc=Hồ sơ số 172389}}</ref> sinh vào giờ Thân, ngày 17 tháng 7 (âm lịch) năm [[Càn Long]] thứ 28 ([[1763]]), trong gia tộc [[Ái Tân Giác La]]. Ông là con trai thứ hai của Phụng ân Phụ quốc công [[Thịnh Xương]], mẹ ông là Đích Phu nhân Phú Sát thị (富察氏).<ref>{{harvp|Ngọc điệp||loc=Quyển 10, Bính 2|p=5215}}</ref><ref>{{harvp|Hội đồng biên soạn nhà Thanh|1987|loc=Quyển 48|pp=767-770}}</ref>
 
Năm Càn Long thứ 49 ([[1784]]), tháng 11, ông được phong tước '''Nhị đẳng Phụ quốc Tướng quân''' (二等輔國將軍). Đến tháng 11 năm thứ 52 ([[1787]]), cha ông qua đời nên ông được được thừa kế tước vị '''Phụng ân Phụ quốc công''' (奉恩輔國公), hơn nữa được phong làm[[Tán trật đại thần]]. Năm thứ 57 ([[1792]]), ông nhậm chức Phó Đô thống [[Quy Hóa Thành]] ở [[Sơn Tây]].<ref>{{Harvnb|Phòng hồ sơ Minh - Thanh|loc=Hồ sơ số 063766}}</ref>
 
Năm [[Gia Khánh]] thứ 7 ([[1802]]), ông lần lượt được điều nhiệm qua các chức vụ Phó Đô thống [[Mông Cổ]] [[Tương Hoàng kỳ]], [[Kiện Duệ doanh]] Đại thần. Đến tháng 12, ông được thăng làm [[Quảng Châu]] Tướng quân, đứng đầu quân trú thủ ở [[Quảng Châu]]. Tháng 3 năm thứ 10 ([[1805]]), ông xin từ chức vì bị bệnh.
Năm thứ 52 ([[1787]]), tháng 11, phụ thân ông qua đời, nên ông được được thế tập tước vị '''Phụng ân Phụ quốc công''' (奉恩輔國公), thụ [[Tán trật đại thần]].
 
Năm thứ 11 ([[1806]]), tháng 4, ông trở lại nhậm chức Đô thống Hán quân [[Chính Hồng kỳ]]. Tháng 5 cùng năm, ông kiêm thay quyền Đô thống [[Mông Cổ]] [[Tương Bạch kỳ]]. Đến tháng 9, Khánh Di được giao quản lý sự vụ Hỏa khí doanh (火器營) và trở thành [[Tông Nhân Phủ|Tông Nhân phủ]] Hữu tông nhân (右宗人). Tháng 8 năm sau ([[1807]]),ông được thăng làm [[Sát Cáp Nhĩ]] Đô thống, quản lý tất cả Bát kỳ Sát Cáp Nhĩ.<ref>{{harvp|Lý Hoàn|2007|loc=Quyển 306|pp=653 - 657}}</ref>
Năm thứ 53 ([[1788]]), tháng 11, nhậm chức Phó Đô thống (副都統).
 
Năm [[Gia Khánh]] thứ 715 ([[18021810]]), tháng 12, thụông lại chứcđược điều làm [[QuảngKinh Châu]] Tướng quân. NămNhưng thứchỉ đến tháng 108 năm sau ([[18051811]]), thángông 3, vìđã bị bệnh nên ông xin cách chức.
 
Năm thứ 18 ([[1813]]), ngày 2 tháng giêng (âm lịch), ông qua đời, thọ 51 tuổi.<ref>{{harvp|Triệu Nhĩ Tốn|1928|loc=Chú thích tập 10, Quyển 225|p=7794}}</ref>
Năm thứ 11 ([[1806]]), tháng 4, thụ [[Chính Hồng kỳ]] Hán quân Đô thống. Tháng 5 cùng năm, thay quyền [[Tương Bạch kỳ]] [[Mông Cổ]] Đô thống. Tháng 9, quản lý sự vụ Hỏa khí doanh (火器營), thụ [[Tông Nhân Phủ|Tông Nhân phủ]] Hữu tông nhân (宗人府右宗人).
 
Năm thứ 12 ([[1807]]), tháng 8, nhậm [[Sát Cáp Nhĩ]] Đô thống.
 
Năm thứ 15 ([[1810]]), tháng 12, thụ [[Kinh Châu]] Tướng quân. Năm thứ 16 ([[1811]]), tháng 8, vì duyên sự mà ông bị cách chức Tướng quân.
 
Năm thứ 18 ([[1813]]), ngày 2 tháng giêng (âm lịch), ông qua đời, thọ 51 tuổi.
 
== Gia quyến ==
 
== Tham khảo ==
{{tham khảo|30em}}
 
== Nguồn ==
==* Cuộc đời<ref>{{Chú thích web|url=http://www.axjlzp.com/clan97444.html|tựa đề=Ái Tân Giác La Tông phổ|tác giả=Ngọc điệp|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=|ref=harv}}</ref> ==
* {{Chú thích sách|url=https://book.douban.com/subject/4162448/|title=Ái Tân Giác La Tông phổ|last=Mã Văn Đại|first=|publisher=Nhà xuất bản Học Uyển|year=1998|isbn=9787507713428|location=|pages=}}
* {{chú thích sách|url=http://book.douban.com/subject/1024528/|title=Thanh sử cảo|last=[[Triệu Nhĩ Tốn]]|first=|publisher=Trung Hoa thư cục|year=1998|isbn=9787101007503|location=|pages=|ref=harv}}
* {{chú thích sách|url=https://zh.wikisource.org/wiki/清史稿|title=Thanh sử cảo|last=Triệu Nhĩ Tốn|first=|publisher=|year=1928|isbn=|location=|pages=|ref=harv|author-link=Triệu Nhĩ Tốn}}
* {{Chú thích web|url=http://archive.ihp.sinica.edu.tw/mctkm2/index.html|tựa đề=Nội các đại khố đương án|tác giả=Phòng hồ sơ Minh - Thanh|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=|ref=harv}}
* {{Chú thích sách|url=https://book.douban.com/subject/1056740/|title=Ái Tân Giác La gia tộc Toàn thư|last=Lý Trị Đình|first=|publisher=Nhà xuất bản Nhân dân Cát Lâm|year=1997|ISBN=9787206026034|location=|ref=harv|author-link=:zh:李治亭}}
*{{Chú thích sách|url=https://book.douban.com/subject/1490489/|title=Thanh sử Liệt truyện|last=Hội đồng biên soạn nhà Thanh|first=|publisher=Trung Hoa thư cục|year=1987|isbn=9787101003703|editor-last=Vương Chung Hàn|editor-link=:zh:王鍾翰|location=|pages=|ref=harv}}
*{{Cite book|url=https://book.douban.com/subject/2250053/|title=Quốc triều Kỳ hiến loại trưng|last=Lý Hoàn|first=|publisher=Hiệu sách Quảng Lăng|year=2007|ISBN=9787806942215|location=|pages=|ref=harv}}
 
[[Thể loại:Tán trật đại thần]]
[[Thể loại:Người Mãn Châu Chính Lam kỳ]]
[[Thể loại:Hoàng tộc nhà Thanh]]
[[Thể loại:Đô thống nhà Thanh]]
[[Thể loại:Nhân vật quân sự nhà Thanh]]