Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Vườn quốc gia Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Đã được lùi sửa
Thẻ: Lùi lại thủ công
|list4 = <div>
[[Vườn quốc gia Núi Chúa|Núi Chúa]]{{,}}
[[Vườn quốc gia Phước Bình|Phước Bình]]{{,}}
[[Vườn quốc gia Sông Thanh|Sông Thanh]]
</div>