Khác biệt giữa các bản “Vườn quốc gia Sông Thanh”

không có tóm lược sửa đổi
n (Thanhdien8421 đã đổi Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh thành Vườn quốc gia Sông Thanh qua đổi hướng)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Đã được lùi sửa
{{chú thích trong bài}}
'''KhuVườn Bảoquốc tồn thiên nhiêngia Sông Thanh''' là một vườn quốc gia nằm ở phía Tây Bắc tỉnh [[Quảng Nam]], có tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp quản lý là: 76.669,68 ha<ref name="QD3689">Quyết định số 3689/NQ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam</ref> trải dài trên 12 xã thuộc 2 huyện Nam Giang và Phước Sơn, bao gồm: xã Tà Bhing, Tà Pơơ, Cà Dy, Chà Vàl, La Dêê, Đắc Tôi, Đắc Pre và Đắc Pring, thuộc huyện Nam Giang; xã Phước Xuân, Phước Năng, Phước Mỹ và Phước Công, thuộc huyện Phước Sơn. Theo Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam, toàn bộ diện tích quản lý đều nằm trong quy hoạch rừng đặc dụng. Cụ thể:
 
==Phân bố==