Khác biệt giữa các bản “Diên Khánh”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Ngày [[11 tháng 4]] năm [[2007]], chuyển hai xã Suối Tân và Suối Cát về huyện [[Cam Lâm]] mới thành lập.<ref>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-65-2007-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thi-xa-Cam-Ranh-Truong-Sa-Cam-Nghia-huyen-Dien-Khanh-lap-huyen-xa-tinh-khanh-Hoa-18319.aspx|title=Nghị định số 65/2007/NĐ-CP của về việc điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Cam Ranh và huyện Diên Khánh để thành lập huyện Cam Lâm; điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện: Cam Lâm, Trường Sa và mở rộng phường Cam Nghĩa thuộc thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>
 
Ngày [[22 tháng 9]] năm [[2010]], Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 854/QĐ-BXD về việc công nhận thị trấn Diên Khánh là đô thị loại IV.<ref name=BXDBXD1>{{Chú thích web|url=http://moc.gov.vn/vn/tin-tuc/1173/5139/cong-nhan-thi-tran-dien-khanh--huyen-dien-khanh--tinh-khanh-hoa-la-do-thi-loai-iv.aspx|tựa đề=Công nhận thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa là đô thị loại IV|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>
 
Ngày [[11 tháng 2]] năm [[2020]], sáp nhập hai xã Diên Bình và Diên Lộc thành xã Bình Lộc.<ref name=NQ894>[http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=199228 Nghị quyết số 894/NQ-UBTVQH14]</ref>