Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hành pháp”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{chú thích trong bài}}
'''Hành pháp''' là một trong ba nhánh trong cơ cấu quyền lực [[nhà nước]], cùng với [[lập pháp]] và [[tư pháp]]. Quyền hành pháp là quyền khởi xướng hoạch định chính sách và tổ chức thi hành chính sách, bao gồm các hoạt động: đề xuất, khởi xướng việc hoạch định chính sách và điều hành chính sách; tổ chức thi hành Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm trật tự công<ref>{{Chú thích web|url=https://www.tapchicongsan.org.vn/gop-y-du-thao-sua-oi-hien-phap-nam-1992/-/2018/23777/quyen-hanh-phap-va-vai-tro-cua-chinh-phu-trong-thuc-hien-quyen-luc-nha-nuoc.aspx|tựa đề=Quyền hành pháp và vai trò của Chính phủ trong thực hiện quyền lực nhà nước|tác giả=TRẦN ANH TUẤN TS, THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ, ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC BAN BIÊN TẬP SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992|họ=|tên=|ngày=25 tháng 9 năm 2013|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=9 tháng 1 năm 2011}}</ref>.
 
== Các quyền hành pháp ==